Pachetul de directive vizand achizitiile publice adoptat la nivel european in 2014 si transpus in legislatia romana in luna mai a anului trecut favorizeaza in mod expres participarea IMM-urilor la procedurile de achizitie publica. De altfel, acesta a fost unul dintre scopurile esentiale avute in vedere prin respectivele modificari: deschiderea pietei achizitiilor publice catre IMM-uri, intr-un context in care contractele complexe, cu valori mari, ce au la baza documentatii de atribuire continand cerinte extrem de complicate, pot fi indeplinite in principal doar de catre marii jucatori. Un alt scop a fost inovarea, care este stiut ca vine cu mai multa rapiditate dinspre IMM-uri.

In Romania directivele au fost transpuse in mai 2016 prin reproducerea in limba romana inclusiv a prevederilor care reflecta strategia Uniunii Europene de promovare a IMM-urilor. Incurajarea la nivel legislativ a participarii IMM-urilor la proceduri de achizitii publice se realizeaza in primul rand prin divizarea contractului in loturi; in al doilea rand, prin impunerea documentului unic de achizitii european care reduce din incarcarea administrativa si logistica a pregatirii unei oferte; in al treilea rand prin stabilirea la nivel de lege a unui prag maxim (de doua ori valoarea estimata a contractului) cat priveste cifra de afaceri ca cerinta privind situatia economica si financiara a ofertantilor; iar in al patrulea rand prin reglementarea posibilitatii platii directe catre subcontractanti.

Dintre acestea impartirea pe loturi este masura cu impactul cel mai mare asupra IMM-urilor, mai ales ca cerinta privind situatia economica si financiara vizand cifra de afaceri stabilita la pragul maxim de doua ori valoarea estimata a contractului se raporteaza, in cazul divizarii in loturi, la valoarea estimata a lotului respectiv.

In conditiile in care contractul este divizat/lotizat in livrari de valori mai mici si componente individuale care impreuna alcatuiesc un sistem complex, se deschide posibilitatea ca IMM-urile sa oferteze doar pentru un lot pe care il pot livra (de ex un singur echipament). De asemenea, condiitile de selectie prin raportare la un singur lot pot fi indeplinite cu mai multa usurinta de catre un IMM, fara a mai fi necesar ca acesta sa se asocieze cu o alta entitate sau sa subcontracteze (oricum in cazul livrarilor de bunuri subcontractarea nu e permisa ci doar in cazul furnizarii de servicii sau lucrari).

Se ridica insa intrebarea daca in practica autoritatile contractante chiar indeplinesc aceasta obligatie legala de divizare a contractului. Din practica analizata se poate constata ca in general autoritatile incearca sa realizeze divizarea contractului; in cazul in care autoritatea considera ca nu se poate face divizarea contractului autoritatea are obligatia de a justifica in mod obiectiv respective imposibilitate.

Justificarea nedivizarii contractului in loturi este o chestiune lasata la aprecierea autoritatii contractante in functie de obiectul respectivei achizitii. Daca justificarea este insa superficiala, doar pentru a demonstra formal ca obligatia a fost indeplinita, autoritatea contractanta suporta riscul de a fi obligata, printr-o decizie a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (“CNSC”), sa anuleze respectiva procedura de atribuire si sa initieze o noua procedura, ceea ce inseamna pierderi de timp si bani.

Anularea procedurii devine necesara intr-un astfel de caz din doua motive esentiale: un motiv substantial ce tine de incalcarea principiilor fundamentale de tratament egal, transparenta si nediscriminare ce stau la baza achizitiilor publice, prin efectuarea unor modificari esentiale in documentatia de atribuire (i.e. introducerea divizarii in loturi dupa ce procedura a fost demarata), si un motiv formal, care tine de faptul ca, potrivit Centrului National de Management pentru Societatea Informationala, configuratia tehnica actuala a sistemului SEAP nu permite modificarea informatiilor privind impartirea in loturi pe parcursul procedurii.

Riscul ca CNSC sa impuna autoritatii contractante anularea procedurii este semnificativ avand in vedere cel putin doua spete in care CNSC a retinut ca imposibilitatea lotizarii nu a fost temeinic justificata.

Divizarea contractului in loturi incurajeaza IMM-urile sa participe la proceduri de achizitie publica. Acest lucru implica in mod necesar inregistrarea pe site-ul e-licitatie.ro unde se regasesc si informatii despre procedurile de achizitie lansate.